3. Jak mogę przesłać banknoty i co powinnem wiedzieć o takiej wymianie ?

Przesyłkę, której warość nie przekracza równowartości 1000 euro (według aktualnej tabeli kursów walut
Twojego banku) można wysłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, ubezpieczając ją na wypadek
zagubienia lub kradzieży. Zapłatę za banknoty otrzymasz na konto banknowe w ciągu 5 dni roboczych
od daty dostarczenia przesyłki.
Wybór firmy kurierskiej, koszt przesyłki i koszt ubezpieczenia przesyłki leżą po stronie do klienta.