5. Ar galioja kokie nors maksimalus ir minimalus sandorio limitai ar kiti apribojimai?

Maksimalus nuotoliniu būdu sudaromo sandorio limitas negali viršyti 1000 eurų ekvivalento.

Kaip subjektas, taikantis finansinės apsaugos priemones, įregistruotas US teritorijoje, esame įpareigoti
laikytis Europos Sąjungos ir Lenkijos teisės aktų, visų pirma:

– 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2015/849 dėl
finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

– 2018 m. kovo 1 d. Lenkijos Respublikos Įstatymo dėl kovos su pinigų plovimu ir
teroristų finansavimu (Įstatymų Leidinys 2018 punktas 723)

su pakeitimais

Veikdami kaip subjektas, turintis Lenkijos Nacionalinio Banko leidimą atlikti
valiutų keitimo veiklą sukūrėme ir įgyvendinome vidinę finansinio saugumo priemonių taikymo
procedūrą. Valiutų keitimo sandorių atveju, kai viršijamas 15 000 eurų ekvivalentas (perskaičiuojant pagal vidutinį
Lenkijos Nacionalinio Banko kursą, galiojantį sandorio atlikimo dieną) būtinai reikalaujame pateikti galiojantį asmens
tapatybės dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius keičiamų pinigų kilmės šaltinį.
Užsienio valiutos kontrolė taip pat taikoma sandoriams, kurių vertė artima ribinėms vertėms ir mažos vertės sandoriams, kurie jungiami į visumą.
Kviečiame atsisiųsti „exchange form“, kuri reikalinga norint atlikti keitimą nuotoliniu būdu ir susipažinti bei
atsisiųsti kitus svarbius dokumentus.

Nėra minimalios sandorio sumos, t.y. pas mus galite iškeisti mažos vertės banknotą.