5. Există limite maxime sau minime pentru tranzacție sau sunt şi alte restricții?

Limita maximă pentru tranzacțiile prin expediere nu poate depăși echivalentul a 1.000 EUR.

Ca o entitate care aplică măsuri de securitate financiară înregistrată în UE suntem obligaţi
să respectăm legislația europeană și poloneză și, în special:

– Directiva Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2015/849 din 20 mai 2015 privind
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțări terorismului

– Legile Republicii Polonia din 1 martie 2018 privind combaterea spălării banilor și
finanțarea terorismului (Monitorul Oficial 2018 poz, 723)

cu modificările ulterioare

Acționând ca o entitate autorizată de Banca Națională a Poloniei pentru desfășurarea activități
controlate am creat și am implementat o procedură internă pentru aplicare a măsurilor de securitate
financiară. Pentru tranzacții de schimb peste echivalentul a 15.000 EUR (convertite la cursul mediu de schimb
al NBP de la data tranzacției), solicităm obligatoriu prezentarea documentului valabil
de identitate și a documentelor care confirmă sursa de origine a fondurilor care fac obiectul schimbului.
Sunt supuse de asemenea, controlului valutar tranzacțiile limită și tranzacţi mici combinate într-un întreg.
Vă invităm să descărcați “exchange form” („formularul de schimb”) necesar schimbului prin expediere, să descărcați.
să luaţi cunoştinţă şi cu alte documente importante.

Nu există o sumă minimă de tranzacție, ceea ce înseamnă că puteți schimba la noi chiar și o bancnotă de valoare mică.